вторник, 24 март 2009 г.

Миникардс разширява мрежата си на теритоията на София

В началото на месеца Миникардс увеличи броя на точките си на разпространение на територията на гр. София. Системата вече е достъпна в 27 хотела, като пълният списък може да бъде разгледан тук и тук.

С увеличаването на броя на включените хотели, средногодишната аудитория на Миникардс в София се увеличи до 180 000 туристи и гости на хотелите. Тази аудитория е силно подценена, тъй като е пресметната на база на 30% годишна заетост на хотелите, като според официалната статистика (а не реалната) заетостта за София е над 47%.

Следващото разширение на системата на територията на столицата ще бъде направено след 3 месеца, като очакваме броят на хотелите и информационните центрове да надхвърли 40.

Няма коментари:

Публикуване на коментар