четвъртък, 2 април 2009 г.

Какво правим с миникартите след изтичане на договорите

За съжаление не можем да използваме рециклирана хартия, на която да печатаме тиражите от миникарти. Първо, защото форматът е строго определен от франчайзодателя и навсякъде по света миникартите се печатат на еднакъв картон. Освен това при печат върху рециклирана хартия мастилата леко се разливат, от което, естествено, страда качеството. А това няма как да си позволим :)

Ето малко цифри, за да обясним в какъв обем работим. Всяка година в България общият тираж на отпечатани миникарти на град е около 1 000 000 - 1 500 000, в зависимост от броя на рекламодателите ни през съответната година. Във всеки един момент по дисплеите ни във Варна има 390 000 миникарти веднага след зареждането на 49-те ни дисплея и 216 000 след като заредим 27-те ни хотела в София. За да разположим първоначално един клиент в кой да е от двата града, ни е необходим тираж от 10 000 миникарти. След изтичане на договора на всеки клиент, ако той не поднови участието си, остават около 5 000 - 7 000 миникарти, които до този момент са били върху дисплеите (количество, което поддържаме за срока на договора). Така, в края на годината, при нас остава известно количество миникарти, които са изтеглени от мрежата ни.

И тъй като не можем да използваме рециклирана хартия за печат, ние предаваме изтеглените тиражи за рециклиране. Това прави окол 400 кг. хартия годишно за Варна, а за София все още нямаме изтеглен тираж.

На фона на отиващите по сметищата тонове хартия, нашите 400 кг. годишно сигурно изглеждат малко. Затова няма да описвам как принтираме от двете страни на листа и всички останали усилия в тази посока. Просто искам да кажа на бъдещите ни клиенти, че след като са изпълнили ролята си, техните миникарти живеят втори живот.